Czym jest nasza świadomość

Czym jest nasza świadomość

Elektromagnetyczna energia mózgu umożliwia materii wytworzenie świadomości - twierdzą naukowcy z University of Surrey. Dzięki elektromagnetycznemu polu mózgu mielibyśmy zatem zdawać sobie sprawę z tego, że żyjemy i co robimy - ze smaku pomarańczy, emocji wywołanych przez drugą osobę czy z tego, że jest piątek.

„To, jak materia staje się świadoma i zdolna do myślenia to tajemnica, którą rozważali filozofowie, teolodzy, mistycy i zwykli ludzie przez tysiąclecia. Wierzę, że zagadka ta została teraz rozwiązana, a świadomość to doświadczenie nerwów zatopionych w generowanym przez mózg elektromagnetycznym polu, które napędza to, co nazywamy wolna wolą i świadomymi działaniami” - mówi autor teorii prof. Johnjoe McFadden.

Według naukowca nowa idea miałaby nie tylko pomóc w wyjaśnieniu zagadki natury ludzkiego umysłu, ale z czasem mogłaby doprowadzić do stworzenia samoświadomych maszyn. Jak przypominają eksperci z Surrey, wczesne teorie na temat świadomości odnosiły się do nadnaturalnych sił i sugerowały, że ludzie, a może także zwierzęta, mają coś, co niektórzy nazywali duszą. Zwykła materia - przeciwnie, duszy według tych koncepcji nie miała. Z czasem jednak rozwijająca się nauka odrzuciła te dualistyczne, dzielące człowieka na materię i ducha koncepcje, zakładając, że świadomość to po prostu wynik skomplikowanej pracy samych neuronów w mózgu.

Prof. McFadden wraca do dualistycznej koncepcji, ale zamiast podziału na materię i duszę proponuje podział na materię i energię. Badacz tłumaczy, że kiedy neurony w mózgu się aktywują, to nie tylko z pomocą połączeń zwanych synapsami przekazują elektryczny sygnał innym komórkom. Oprócz tego, dodatkowo emitują elektromagnetyczną energię, która przenika przez otaczającą je tkankę. Dotąd zwykle nie brano tej energii pod uwagę, a zdaniem twórców nowej teorii także ta energia niesie z sobą informacje, tylko w postaci niematerialnej fali. Ich zdaniem to właśnie to bogate w informacje elektromagnetyczne pole jest siedliskiem świadomości i odpowiada m.in. za powstawanie wolnej woli.

Spójrzmy też na lunatykującego człowieka. Taka osoba może nawet zrobić coś sensownego, czyli przetwarza właściwe informacje, ale nie jest ich świadoma. Z drugiej strony osoby z niektórymi problemami psychicznymi są świadome, ale ich obraz świata, czyli przetwarzanie informacji na jego temat może być ogromnie zaburzone. Może więc zdolność do przetwarzania informacji przez materię trzeba oddzielić od świadomości, jak to proponują autorzy nowej teorii.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce - https://naukawpolsce.pap.pl

Marek Matacz: "Świadomość poza materią - nowy pomysł prof. McFaddena"