Polityka prywatności 

1. Postanowienia ogólne
Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego https://weltseele.biz (dalej: Serwis).Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
2. Administrator danych
Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest firma - Dmytro Kachura, adres: woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Targówek, miejsc. Warszawa, ul. Zwycięzców, nr 20, lok. 1, 03-938, REGON: 525631777, adres poczty elektronicznej: zib.eleestlew%40egassam (dalej: Administrator).
3. Cel zbierania danych osobowych
Dane osobowe wykorzystywane są w celu:● rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,● umożliwienia logowania do Serwisu,● realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,● komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)● wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),● prowadzenia systemu komentarzy,● świadczenia usług społecznościowych,● promocji oferty Administratora,● marketingu, remarketingu, afiliacji,● personalizacji Serwisu dla Użytkowników,● działań analitycznych i statystycznych,● windykacji należności,● ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.● Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.
5. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).
6. Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.Dane osobowe Użytkowników nie będą/będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
7. Prawa Użytkowników
Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres [adres e-mail].Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).
8. Pliki cookies
Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.
10. Postanowienia końcowe
Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.Informacje na temat polityki prywatności i plików cookies znajdziesz na WygranaOnline.